futuresimple
σύγχρονο, στιβαρό, απλά

Εμείς σχεδιάζουμε όμορφα συστήματα, Εσείς τα κάνετε Καλύτερα

καντε το τεστ

GDPR επισκοπηση


Ο GDPR (ΓΚΠΔ - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων της ΕΕ κατά τις συναλλαγές που συμβαίνουν στα κράτη μέλη. Η συμμόρφωση δεν είναι προαιρετική, ούτε επιτυγχάνεται με την απλή συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή τυπική επιμόρφωση. Ο κανονισμός απαιτεί να είστε σε θέση να αποδείξετε τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας των δεδομένων.

Ποιό είναι το πρόβλημα;

security icon Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν πόσο προηγμένες είναι πλέον οι τεχνολογίες συλλογής δεδομένων κι οι σημερινοί αλγόριθμοι μάθησης. Οι περισσότεροι από εμάς δεν κατανοούν πλήρως πόση ευαίσθητη προσωπική πληροφορία συλλέγεται κι αποθηκεύεται ή πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Πολλές εταιρείες όπως το Facebook κι η Google, ανταλλάσσουν την πρόσβαση στα δεδομένα των ανθρώπων με τη χρήση των υπηρεσιών τους και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, οι πληροφορίες που συλλέγονται συχνά πωλούνται στον μεγαλύτερο πλειοδότη. Πόσο πραγματική είναι η ανησυχία του κοινού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής; Είναι σημαντική κι αυξάνεται με κάθε νέα παραβίαση δεδομένων υψηλού προφίλ. Η διαρροή τραπεζικών κι οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ταυτότητας και διαβατηρίου, ιατρικών κι άλλων ευαίσθητων δεδομένων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ανησυχίες των καταναλωτών.

Τι είναι ο GDPR;

regulation icon Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) είναι ένας κανονισμός με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθενται να ενισχύσουν και να ενοποιήσουν την προστασία των δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αφορά επίσης στην εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ. Ο ΓΚΠΔ αποσκοπεί κυρίως στην διασφάλιση του ελέγχου των πολιτών και των κατοίκων επί των προσωπικών τους δεδομένων και στην απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις με την ενοποίηση των κανόνων εντός της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί;

compliance icon Οι «υπεύθυνοι επεξεργασίας» κι οι «εκτελούντες την επεξεργασία» δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει τον τρόπο και τον λόγο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο εκτελών την επεξεργασία είναι ο αυτός που κάνει την πραγματική επεξεργασία των δεδομένων. Επομένως, υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε οργανισμός, από μια εταιρεία που αναζητά κέρδος έως μια φιλανθρωπική οργάνωση ή μια κυβέρνηση. Εκτελών την επεξεργασία μπορεί να είναι μια εταιρεία πληροφορικής που κάνει την πραγματική επεξεργασία δεδομένων. Αν αναρωτιέστε αν αυτό σας επηρεάζει, η πιο πιθανή απάντηση είναι «ναι».
Μάθετε περισσότερα για το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων...

Μπορείτε να επωφεληθείτε;

online icon Καθώς οι καταναλωτές αποκτούν συνείδηση, αναμένουν μεγαλύτερη διαφάνεια κι υπευθυνότητα από τους χειριστές των δεδομένων τους. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους πληροφορίες έχει οδηγήσει ορισμένους καταναλωτές να πλαστογραφήσουν σκόπιμα τα δεδομένα κατά την εγγραφή τους σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι καταναλωτές δεν θα συγχωρήσουν εύκολα μια εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης και διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας συμμόρφωσης, όχι μόνο θα αποφύγετε τα βαρύτατα πρόστιμα που προβλέπονται και την ανεπανόρθωτη βλάβη της εικόνας της επιχείρησής σας, αλλά, επιπλέον, θα αναδείξετε το υπεύθυνο και φερέγγυο προφίλ σας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των δεδομένων που διατηρείτε.

Πότε τίθεται σε ισχύ;

law icon Η υφιστάμενη νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ πολύ πριν το διαδίκτυο κι οι τοπολογίες αποκεντρωμένης δικτύωσης (cloud networking) δημιουργήσουν νέους τρόπους εκμετάλλευσης των δεδομένων κι ο ΓΚΠΔ επιδιώκει να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018, οπότε κι υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων. Φιλόδοξος και με ευρύ πεδίο εφαρμογής, ο νέος κανονισμός φέρνει την πολυπόθητη προσέγγιση με όρους 21ου αιώνα στην προστασία των δεδομένων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Είμαστε μια έμπειρη ομάδα που μπορεί να σας βοηθήσει σε:

    collaboration icon
  • • Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης του οργανισμού σας με το ΓΚΠΔ και κατάστρωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση πιθανών κενών και κινδύνων.
  • • Λεπτομερής καταγραφή της θέσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί και μοιράζεται ο οργανισμός σας και δημιουργία διαγραμμάτων ροής δεδομένων των διεργασιών σας.
  • • Διαμόρφωση σχεδίων συμμόρφωσης για τις νέες διεργασίες σας, τους πιθανούς κινδύνους και κατάλληλες πρακτικές αντιμετώπισης.
  • • Δημιουργία στρατηγικών προστασίας δεδομένων και λεπτομερής ανάλυση των νέων μεθόδων και διεργασιών.
  • • Επανασχεδιασμός των υφιστάμενων ροών δεδομένων για την πλήρη συμμόρφωση και παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης.
  • • Εκτίμηση των πιθανών κινδύνων κατά την επεξεργασία δεδομένων κι εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους.
  • • Ανάλυση ασφάλειας κι εκτίμηση κινδύνου έκθεσης σε επιθέσεις κακόβουλων τρίτων ατόμων με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων.
Περισσότερα για τον Ευρωπαικό κανονισμό GDPR

ΤΕΣΤ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Ερώτηση 1

Πόσα γνωρίζετε για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα μπει σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018;

Ερώτηση 2

Πόσο σίγουροι είστε ότι η επιχείρησή σας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR μέχρι τις 25 Μαΐου 2018;

Ερώτηση 3

Πιστεύετε ότι το προσωπικό σας που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα είναι ενήμερο ότι ο νόμος αλλάζει και τι πρέπει να κάνει σε σχέση με το πως διαχειρίζετε δεδομένα τρίτων;

Ερώτηση 4

Εσείς γνωρίζετε ποια δεδομένα ορίζονται ως προσωπικά σύμφωνα με τον νέο κανονισμό και ποιοι πολίτες επηρεάζονται;

Ερώτηση 5

Γνωρίζετε ότι πρέπει πλέον να ζητάτε άδεια κηδεμόνα για να συλλέγετε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών;

Ερώτηση 6

Μπορεί η επιχείρησή σας να δείξει στις αρμόδιες αρχές από που και με ποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που διατηρείτε έχουν συλλεχθεί και σε ποιους τρίτους μεταβιβάζονται;

Ερώτηση 7

Γνωρίζετε ότι μπορεί να δεχτείτε αιτήματα πολιτών άλλων χωρών μελών της ΕΕ και σε περίπτωση καταγγελίας θα δεχτείτε έλεγχο από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών μελών;

Ερώτηση 8

Γνωρίζετε ότι η συμμόρφωση αφορά ψηφιακά και έντυπα δεδομένα τόσο πελατών όσο και υπαλλήλων δικών σας, συνεργατών και προμηθευτών και ότι τα πρόστιμα φτάνουν τα 20 εκαταμμύρια ευρώ;

Ερώτηση 9

Η επιχείρησή σας είναι ενήμερη για τις ευθύνες σας απέναντι σε πολίτες σχετικά με τα δεδομένα τους, διατηρεί σύστημα προστασίας δεδομένων και μπορεί να αναφέρει παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε αρμόδιες αρχές και άτομα, εντός 72 ωρών;

Ερώτηση 10

Είστε σε θέση να τεκμηριώσετε τη νομική βάση υπό την οποία επεξεργάζεστε δεδομένα, την πολιτική προστασίας σας και τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνετε τακτικά;
Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πιο ολοκληρωμένη γνωμάτευση.

Επικοινωνηστε μαζι μας


Συνεργατες μας


Kaspersky συνεργάτης